UPPSALA UNIVERSITET : Institutionen för lingvistik och filologi
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Lektion 4

Elefanten

فيل

فيل حيوان بزرگی است. دو دندان دراز دارد. ميان دو دندان فيل خرطوم بلندی هست که بینی او است. ماهرچه ﻣﻰخواهيم بخوريم با دست برﻣﻰداريم و به دهان  ﻣﻰگذاريم. فيل با خرطوم برﻣﻰدارد و به دهان ﻣﻰگذارد. پشت فيل تخت ﻣﻰگذارند و بر آن سوار ﻣﻰشوند. وطن فيل هندوستان است.

 

fil

fil ḥeyvān-e bozorg-i ast. do dandān-e derāz dārad. miyān-e do dandān-e fil xorṭum-e boland-i hast ke bini-ye u-st. mā harče mixvāhim bexvorim bā dast bar midārim va be dahān migoẕārim. fil bā xorṭum bar midārad va be dahān migoẕārad. pošt-e fil taxt migoẕārand va bar ān savār mišavand. vaṭan-e fil hendustān ast.

Texten som PDF Öppna som PDF
Översättning Öppna som PDF
Ladda ner ljudfil 7z-fil

 

Ordlista

fil elefant
bozorg stor
do två
dandān tand
derāz lång
miyān-e mellan
xorṭum snabel
bini näsa
u han, hon, den, det
vi
har varje
če vad, som (om ting)
xvāstan, xvāh- att vilja, önska
be till
dahān mun
bar dāštan, bar dār- att plocka upp, ta
goẕāštan, goẕār- att placera, lägga, låta, ställa, sätta
pošt-e bakom, bakpå (på ryggen av)
pošt rygg
taxt tron, bärstol
bar
ān den, det
savār šodan, šav- att stiga på (ett fordon, ett djur etc.) rida på, åka i
vaṭan hemland, fosterland
hendustān Indien

Grammatik

Fortsätt läs om adjektiv. Läs om presens indikativ, samt om pronominalsystemet: personliga pronomen och pronominalsuffix.

Övningar

  1. Översätt texten.
  2. a) Hitta två attributiva adjektiv i texten. b) Hur skulle dessa adjektiv sättas ihop med substantivet i predikativ ställning. T.ex. "Djuret är stort."
  3. Personliga pronomen som subjekt används i persiska när de är speciellt betonade. Hitta exempel i texten.
  4. Hitta ezāfe i texten i dess tre viktigaste funktioner:
    a) ägande
    b) substantiv + adjektiv

    c) preposition + huvudord