Uppsala universitet

Institutionen för lingvistik och filologi

UPPSALA UNIVERSITET : Institutionen för lingvistik och filologi: Forskning

Institutionen för lingvistik och filologi

Svenskt ordnät

Svenskt OrdNät är ett betydelsebaserat svenskt lexikon på dator som kan kopplas till ett antal parallella lexikon för andra språk. Med utgångspunkt från betydelsen relateras ett ord till andra ord med hjälp av semantiska relationer såsom hyponymi (mer specifika begrepp), meronymi (helhet/del) och antonymi (motsats). Grundläggande är begreppet synonymgrupp (synonym set, synset). Varje sådan grupp representerar ett begrepp. Flertydiga ord förs till skilda synonymgrupper.

SLÅ UPP ORD
Den som vill slå upp ord i Svenskt OrdNät kan göra det här.

Projektet var fram till 2002 förlagt till institutionen för lingvistik i Lund och flyttades sedan över till institutionen för lingvistik vid Uppsala universitet.

Projektledare:Åke Viberg.
Forskare:Kerstin Lindmark, Ann Lindvall och Ingmarie Mellenius (Lund) Ulrika Serrander och Lisa Wolff Foster (Uppsala). Under delar av projekttiden: Johan Dahl, Teresa Johanssson och Caroline Willners (Lund).
Ansvarig för programmering: Johan Dahl (Lund).

Kommentarer och förfrågningar om projektet: Ake.Viberg@lingfil.uu.se

Projektet finansierades ursprungligen av Humanistisk-samhällsventenskapliga forskningsrådet (HSFR) och övergick sedan under avslutningsfasen till Vetenskapsrådet (VR)

PUBLIKATIONER

Utförligare presentation av ordnätet finns i följande publikationer:

  • Viberg, Å., Lindmark, K., Lindvall, A. & Mellenius, I. 2002. The Swedish WordNet Project. In: Proceedings of Euralex 2002, Copenhagen University. Pp. 407-412.
  • Åke Viberg: Svenskt OrdNät. I: Holmboe, H. (red.) Nordisk Sprogteknologi 2002. København: Museum Tusculanum Forlag. Sid. 135-143.
  • Åke Viberg: Svenskt OrdNät - Lexikon på dator som modell för ordförrådet i hjärnan hos infödda talare och andraspråkstalare. I: H. Åhl, red. 2000. Svenskan i tiden - verklighet och visioner. HLS Förlag, Stockholm. Sid. 287-305.

Ordnät finns idag på ett växande antal språk som finns listade på hemsidan för Global WordNet Association: http://www.globalwordnet.org/

Det ursprungliga och idag mest omfattande ordnätet är WordNet som är tillgängligt från projektets hemsida: http://wordnet.princeton.edu/w3wn.html

Intressant är också hemsidan för The Multilingual Balkan Wordnet: http://www.ceid.upatras.gr/Balkanet/resources.htm

 


© Institutionen för lingvistik och filologi | Senast ändrad 2010-02-04 | WebMaster