Uppsala University
Inventering av forskningskompetens och -resurser inom turkiska studier
Survey of research competence and resources within Turkic studies

Please fill the fields below

Namn/Name: *

Epost/Email: *

Institution/Department: *

Tjänstetitel/Title:

1. Forskningsintressen med relevans för "Forum for turkiska studier"
Research interests relevant to "Forum for Turkic studies"
  

2. Undervisning relevant för "Forum for turkiska studier"
Teaching relevant to "Forum for Turkic studies"
  

3. Kontakter med forskare/universitet i Turkiet eller andra turkisktalande länder (eller länder med turkisktalande minoriteter)
Contacts with scholars/universities in Turkey or other Turkic-speaking countries (or countries with Turkic-speaking minorities)
  

4. Kunskaper i ett eller flera turkiska språk, vänligen specificera
Knowledge of one or several Turkic language(s), please specify
  

5. Övrigt/Other