Denna webbplats fungerar bättre i en webbläsare som stöder webbstandards, men är tillgänglig i alla webbläsare och andra typer av Interntapparater.

UPPSALA UNIVERSITET : Inst. för lingvistik och filologi : Afro-asiatiska språk och kulturer
Uppsala universitet
Hoppa över länkar


Institutionen för lingvistik och filologi

SÄLLSKAPET FÖR ASIENSTUDIER

Asien, den största av våra världsdelar, täcker nära 30% av jordens landyta, från Bosporen i väst till Berings sund i öst, från Norra Ishavet i norr till Indonesien i söder. Här finns lämningar av några av världens äldsta kända civilisationer och kulturer sida vid sida med nutida högteknologiska samhällen. Asiens geografi uppvisar en oerhörd variation, från jättelika öknar till regnskogar, från värdens högsta bergstoppar till land som ligger 400 meter under havsytan. Över hälften av världens befolkning bor i Asien, ofta tätt tillsammans ii några av de befolkningstätaste områdena på jorden. Olika religioner, kulturer, språk, statskick, ekonomiska system m.m. blandas här många gånger inom stater och regioner.

Det är en beskrivning i kortfattad form av den verklighet som Sällskapet för Asienstudier (SSAS) vill studera. SSAS bildades 1982 med syfte att främja studier och forskning i ämnen som berör Asien och att sprida en allsidig kunskap om Asien och de asiatiska folken . Det betyder att verksamheten strävar efter att täcka hela Asien ur så många aspekter som möjligt, något som illustreras av de skrifter som publicerats (se nedan). Vem som helst är välkommen som medlem i Sällskapet, även om dess aktiviteter främst riktar sig till studenter, lärare och forskare vid Uppsala universitet.

Taj Mahal

Under åren har SSAS i stort sett årligen arrangerat en temadag och föredragen som hållits på dessa har publicerats. Följande skrifter kan beställas från Institutionen för afroasiatiska språk enligt nedan.

  1. STUDIET AV ASIEN - Ett studium av kulturell mångfald och enhet. 75 s. (slutsåld)
  2. KRIG OCH FRED - I olika asiatiska kulturer. 100 s.
  3. UR ANATOLIENS HISTORIA - Fyra uppsatser. 62 s. (slutsåld)
  4. MENINGAR OM LIVETS MENING I ASIATISKA KULTURER. 87 s.
  5. STAT, NATION OCH NATIONALISM I ASIEN. 68 s.
  6. CENTRALASIEN - Gamla folk söker ny väg. 83 s. (slutsåld)
  7. SYDOSTASIEN. 77 s.
  8. HYDROPOLITIK OCH DEMOKRATI. 119 s.
  9. OLJA - EN FÖRBANNELSE? 66 s.

Gamla skrifter kostar 80:- för medlemmar och 100:- för icke-medlemmar. Den senaste skriften kostar 120:- för icke-medlemmar. Nytt medlemskap i föreningen kostar 100:- per år, inklusive skrift nr. 9. Skrifterna kan beställas från:

Sällskapet för Asienstudier
c/o Institutionen för lingvistik och filologi
Box 635, 751 26 UPPSALA
pg. 72 78 06 - 2.